Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Mei 21, 2018

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden") beheersen uw relatie met de https://ookmijnbedrijf.nl website en de Ookmijnbedrijf mobiele toepassing (de "Service") uitgebaat door Mijnbedrijfook ("ons", "we", of "onze"), ze zijn van toepassing op alle dienstverlening die Mijnbedrijfook aanbiedt op internet en via apps

Gelieve deze "Algemene Voorwaarden" zorgvuldig te lezen voor u gebruik maakt van onze website en Ookmijnbedrijf mobiele toepassing (de "Service").

Uw toegang tot en gebruik van de Service gebeurt onder de voorwaarde van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de toegang hebben of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord dat u door deze Voorwaarden bent gebonden. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden, kunt u geen toegang hebben tot de Service.

Aankopen

Indien u een product of een dienst wilt aankopen, die beschikbaar wordt gemaakt door de Service ("Aankoop"), kunt u mogelijk worden gevraagd om bepaalde informatie te verschaffen met betrekking tot uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, uw facturatieadres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijk recht heeft om (een) creditcard(s) of (een) andere betalingsmethode(s) te gebruiken met betrekking tot de Aankoop en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent u ons het recht om de informatie aan derden door te geven om de uitvoering van uw Aankopen mogelijk te maken.

We behouden het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren voor bepaalde redenen inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de omschrijving of de prijs van het product of dienst, een fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien er fraude of een ongeoorloofde transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken constant ons aanbod van producten en diensten bij op de Service. De producten of de diensten op de Service. De producten of diensten die op onze Service beschikbaar zijn kunnen verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn en we kunnen vertraging hebben in het bijwerken van de informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en willen de nauwkeurigheid of de volledigheid niet garanderen van enige informatie, inclusief prijzen, afbeeldingen van de producten, specificaties, beschikbaarheid en diensten. We behouden het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om vergissingen, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk, "Promoties"), die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die verschillen van deze Voorwaarden. Indien u deelneemt aan enige Promotie, gelieve de toepasselijke regels en ons Privacybeleid te raadplegen. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zullen de regels van de Promotie van toepassing zijn.

Abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement(en)"). U zult worden gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis (Facturatiecyclus"). De facturatiecycli zijn op maandelijkse basis ingesteld.

Aan het einde van de facturatiecyclus, zal uw Abonnement automatisch worden vernieuwd aan exact dezelfde voorwaarden, tenzij u of Mijnbedrijfook het annuleert. U kunt de vernieuwing van uw Abonnement annuleren ofwel via uw online account management of door de klantendienst van Mijnbedrijfook te contacteren.

Een geldige betalingsmethode, inclusief creditcard of PayPal, is noodzakelijk om de betaling van uw Abonnement uit te voeren. U zult aan Mijnbedrijfook nauwkeurige en complete facturatie-informatie verschaffen inclusief volledige naam, adres, straat, postcode, telefoonnummer en informatie over een geldige betalingsmethode. Door het verstrekken van dergelijke informatie, geeft u automatisch de toestemming aan Mijnbedrijfook om alle Abonnementsgelden die door uw account zijn ontstaan via dergelijke betalingsinstrumenten aan te rekenen.

Mocht de automatische facturatie om welke reden dan ook uitblijven, zal Mijnbedrijfook een elektronische factuur uitschrijven, die aangeeft dat u manueel en binnen een bepaalde termijn datum, de volledige betaling voor de facturatieperiode die op de factuur is vermeld, moet uitvoeren.

Prijswijzigingen

Mijnbedrijfook, kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Abonnementsgelden van de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging in de abonnementsprijzen zal worden toegepast van het einde van de op dat moment lopende Facturatiecyclus.

Mijnbedrijfook zal een redelijke kennisgevingstermijn respecteren bij de alle wijzigingen van Abonnementsgelden om u de mogelijkheid te geven om uw Abonnement te beëindigen voor een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezet gebruik van de Service na het van kracht worden van de wijziging van de Abonnementsgelden vormt uw akkoord om de gewijzigde Abonnementsgelden te betalen.

Terugbetalingen

Tenzij het door de wet verplicht wordt, zijn de betaalde Abonnementsgelden niet terugbetaalbaar.

Inhoud

Onze Service stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen of op een andere manier beschikbaar te stellen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Service plaatst, inclusief zijn wettelijkheid, betrouwbaarheid en geschiktheid.

Door het plaatsen van ─▒nhoud op de Service, geeft u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via onze Service te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar te tonen, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt alle rechten op alle Inhoud die u op of via de Service voorlegt, plaatst of vertoont en u bent verantwoordelijk om deze rechten te beschermen. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht inhoudt om uw Inhoud beschikbaar te maken voor andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook mogen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bent de eigenaar) of u heeft het recht om het te gebruiken en verleent ons de rechten en de licentie, zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Service de privacy-rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractuele rechten of enig ander recht van een persoon niet schendt.

Accounts

Wanneer u bij ons een account creëert, moet u ons informatie verschaffen die op elk moment nauwkeurig, volledig en bijgewerkt is. Een gebrek daaraan, vormt een schending van de Voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoordwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, onafhankelijk van het feit dat uw wachtwoord op onze Service wordt gebruikt of op een service van derden.

U gaat ermee akkoord om uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of bij onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam geen gebruik van de naam van een andere persoon of entiteit of van een naam die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, of zonder de juiste autorisatie, van een naam of een handelsmerk dat onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of entiteit of van een naam die op een andere wijze beledigend, vulgair of obsceen is.

Intellectuele eigendom

De Service en zijn originele inhoud (exclusief Inhoud die door gebruikers ter beschikking wordt gesteld), functies en functionaliteiten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Mijnbedrijfook en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van zowel Nederland, als andere landen. Onze handelsmerken mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnbedrijfook.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet de eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Mijnbedrijfook.

Mijnbedrijfook heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Mijnbedrijfook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten stelligste aan om de algemene voorwaarden en het privacy-beleid te lezen van alle websites van derden, die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking van een inbreuk door u op de Voorwaarden.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Mijnbedrijfook, noch haar directie, werknemers, partners, agenten, leveranciers of partners, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Service; (ii) elke gedraging of inhoud van derden op de Service; (iii) eender welke inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdracht of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig andere wettelijke theorie, onafhankelijk van het feit of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als er een oplossing die hierin uiteengezet, niet blijkt te hebben voldaan aan zijn essentieel doel.

Disclaimer

Het gebruik van de Service gebeurt op uw eigen risico. De Service wordt "IN BESTAANDE TOESTAND" en "ALS BESCHIKBAAR" geleverd. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.

Mijnbedrijfook haar dochterondernemingen, filialen, en zijn licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken veilig zal functioneren of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of plaats; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.

Toepasselijke wetgeving

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn door een rechtbank blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere afspraken die tussen ons zouden kunnen bestaan met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen of te vervangen. Indien een wijziging wezenlijk is, zullen een redelijke inspanning leveren om u tenminste 30 dagen op voorhand kennis geven, voor de nieuwe voorwaarden van toepassing worden. Wat een wezenlijke verandering is, zal worden bepaald naar ons eigen goeddunken.

Door onze Service te blijven bezoeken of er gebruik van te maken nadat eventuele herzieningen van toepassing werden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website en de Service.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, gelieve ons te contacteren.

Mijnbedrijfook

Noordersingel 1

9934AK Delfzijl

Kvk: 64599051

BTW-nr: NL105706656B01

info@mijnbedrijfook.nl

Terms and Conditions

Last updated: May 21, 2018

These Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") govern your relationship with https://ookmijnbedrijf.nl website and Ookmijnbedrijf mobile application (the "Service") operated by Mijnbedrijfook ("us", "we", or "our"). They govern all services that Mijnbedrijfook offers on the internet and apps.

Please read these Terms and Conditions carefully before using our website and Ookmijnbedrijf mobile applications (the "Service").

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Purchases

If you wish to purchase any product or service made available through the Service ("Purchase"), you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase including, without limitation, your credit card number, the expiration date of your credit card, your billing address, and your shipping information.

You represent and warrant that: (i) you have the legal right to use any credit card(s) or other payment method(s) in connection with any Purchase; and that (ii) the information you supply to us is true, correct and complete.

By submitting such information, you grant us the right to provide the information to third parties for purposes of facilitating the completion of Purchases.

We reserve the right to refuse or cancel your order at any time for certain reasons including but not limited to: product or service availability, errors in the description or price of the product or service, error in your order or other reasons.

We reserve the right to refuse or cancel your order if fraud or an unauthorised or illegal transaction is suspected.

Availability, Errors and Inaccuracies

We are constantly updating our offerings of products and services on the Service. The products or services available on our Service may be mispriced, described inaccurately, or unavailable, and we may experience delays in updating information on the Service and in our advertising on other web sites.

We cannot and do not guarantee the accuracy or completeness of any information, including prices, product images, specifications, availability, and services. We reserve the right to change or update information and to correct errors, inaccuracies, or omissions at any time without prior notice.

Contests, Sweepstakes and Promotions

Any contests, sweepstakes or other promotions (collectively, "Promotions") made available through the Service may be governed by rules that are separate from these Terms. If you participate in any Promotions, please review the applicable rules as well as our Privacy Policy. If the rules for a Promotion conflict with these Terms, the Promotion rules will apply.

Subscriptions

Some parts of the Service are billed on a subscription basis ("Subscription(s)"). You will be billed in advance on a recurring and periodic basis ("Billing Cycle"). Billing cycles are set on a monthly basis.

At the end of each Billing Cycle, your Subscription will automatically renew under the exact same conditions unless you cancel it or Mijnbedrijfook cancels it. You may cancel your Subscription renewal either through your online account management page or by contacting Mijnbedrijfook customer support team.

A valid payment method, including credit card or PayPal, is required to process the payment for your Subscription. You shall provide Mijnbedrijfook with accurate and complete billing information including full name, address, state, zip code, telephone number, and a valid payment method information. By submitting such payment information, you automatically authorize Mijnbedrijfook to charge all Subscription fees incurred through your account to any such payment instruments.

Should automatic billing fail to occur for any reason, Mijnbedrijfook will issue an electronic invoice indicating that you must proceed manually, within a certain deadline date, with the full payment corresponding to the billing period as indicated on the invoice.

Fee Changes

Mijnbedrijfook, in its sole discretion and at any time, may modify the Subscription fees for the Subscriptions. Any Subscription fee change will become effective at the end of the then-current Billing Cycle.

Mijnbedrijfook will provide you with a reasonable prior notice of any change in Subscription fees to give you an opportunity to terminate your Subscription before such change becomes effective.

Your continued use of the Service after the Subscription fee change comes into effect constitutes your agreement to pay the modified Subscription fee amount.

Refunds

Except when required by law, paid Subscription fees are non-refundable.

Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics, videos, or other material ("Content"). You are responsible for the Content that you post to the Service, including its legality, reliability, and appropriateness.

By posting Content to the Service, you grant us the right and license to use, modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such Content on and through the Service. You retain any and all of your rights to any Content you submit, post or display on or through the Service and you are responsible for protecting those rights. You agree that this license includes the right for us to make your Content available to other users of the Service, who may also use your Content subject to these Terms.

You represent and warrant that: (i) the Content is yours (you own it) or you have the right to use it and grant us the rights and license as provided in these Terms, and (ii) the posting of your Content on or through the Service does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

You may not use as a username the name of another person or entity or that is not lawfully available for use, a name or trade mark that is subject to any rights of another person or entity other than you without appropriate authorization, or a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene.

Intellectual Property

The Service and its original content (excluding Content provided by users), features and functionality are and will remain the exclusive property of Mijnbedrijfook and its licensors. The Service is protected by copyright, trademark, and other laws of both the Netherlands and foreign countries. Our trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service without the prior written consent of Mijnbedrijfook.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Mijnbedrijfook.

Mijnbedrijfook has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Mijnbedrijfook shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

Limitation Of Liability

In no event shall Mijnbedrijfook, nor its directors, employees, partners, agents, suppliers, or affiliates, be liable for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, including without limitation, loss of profits, data, use, goodwill, or other intangible losses, resulting from (i) your access to or use of or inability to access or use the Service; (ii) any conduct or content of any third party on the Service; (iii) any content obtained from the Service; and (iv) unauthorized access, use or alteration of your transmissions or content, whether based on warranty, contract, tort (including negligence) or any other legal theory, whether or not we have been informed of the possibility of such damage, and even if a remedy set forth herein is found to have failed of its essential purpose.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Mijnbedrijfook its subsidiaries, affiliates, and its licensors do not warrant that a) the Service will function uninterrupted, secure or available at any particular time or location; b) any errors or defects will be corrected; c) the Service is free of viruses or other harmful components; or d) the results of using the Service will meet your requirements.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of the Netherlands, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

Mijnbedrijfook

Noordersingel 1

9934AK Delfzijl

Kvk: 64599051

BTW-nr: NL105706656B01

info@mijnbedrijfook.nl